Diensten

DIENSTENWij verrichten de volgende diensten:


 • Advisering en begeleiding bij de opzet van de administratie en/of salarisadministratie.
 • Voeren van de financiële administratie voor bedrijven en zelfstandigen.
 • Voeren van de salarisadministratie.
 • Opstelling van de jaarrekeningen en de jaarlijkse publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel van ondernemingen.
 • Opstellen begrotingen en prognoses waaronder ook  liquiditeitsprognose, meerjarenbegroting en investeringsbegroting.
 • Begeleiden bij de keuze van de ondernemingsvorm.
 • Meedenken over het (financiëel) bedrijfsbeleid.
 • Advisering op het gebied van belastingrecht. (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing).
 • Opstellen aangiften inkomstenbelasting, winstaangiften en aangiften vennootschapsbelasting alsmede samenstellen aangiften omzetbelasting en aangiften loonheffing.
 • Verdere fiscale ondersteuning zoals opstellen eventuele bezwaarschriften.
 • Advisering op automatiseringsgebied.
 • Begeleiding bij aankoop en het uitbesteden van geautomatiseerde systemen.
 • Op maat automatiseren van deelprocessen in uw bedrijfWij hebben ervaring  opgedaan met opdrachten voor bedrijven en instellingen op vele gebieden waaronder: handelsbedrijven, detailhandel, medische specialisten, telecomondernemingen (internationaal), schoonmaakbedrijven,  horeca,  gemeenten, consultancy-ondernemingen, onderwijs, automatiseringsbedrijven, schildersbedrijven, bouwondernemingen,  autodealers,  ziekenhuizen, wegenbouwbedrijven, gravische ondernemingen, stichtingen, energiebedrijven, gemeenten, gemeentelijke instellingen.


Copyright Henriette van Dijk Belastingen en Administraties © All Rights Reserved